Työtä Ideasta- hanke

Kaavin kunta, Tuusniemen kunta sekä Savonia-ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet Työtä ideasta -hankkeen 17.8.2020. Hankkeessa on myös mukana Business Center ja ELY-keskus. Hanke kestää vuoden 2023 helmikuun loppuun.

Hankkeen tavoitteet
Aikaisemmin Kaavilla paikallisesti toteutettu Kaavi 100 -hanke osoitti ideoiden runsauden. Hankkeen seurauksena kaupallistettiin 12 uutta tuotetta ja palvelua. Hankkeessa voitiin hyödyntää vain osa esille tulleista ideoista. Työtä ideastahanke laajennetaan Kaavin, Tuusniemen ja Savonian alueille. Tällä tavalla saadaan laajempi yrityspohja uusien ideoiden hyödyntämiselle.

Hankkeen tavoitteet ovat:
• Ideoiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi
• Ideoiden kaupallistamisen kautta luoda uusia työpaikkoja
• Tuetaan työllistymistä, juurrutetaan työpaikat alueelle, kannustetaan opiskelijoita vakiinnuttamaan paikkansa alueella.

Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet
Työtä ideasta- hanke voi edistää idean kehittämistä usealla eri tavalla:
• Salassapitosopimukset heti hankkeen alkuvaiheessa
• Avustaminen tuotteen tai palvelun suojaamisessa
• Avustaminen kuhunkin vaiheeseen sopivan rahoituskanavan löytämisessä
• Tuotteen tai palvelun kaupallistamisessa avustaminen

Hankkeen yhteistyötahot
Työtä ideasta- hanke tekee yhteistyötä mm. Suomen Keksijäin Keskusliiton (KEKE ry) sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.